Symbolen verpakking

Op de verpakkingen van al ons speelgoed staan speciale symbolen die aangeven welke vaardigheden of kennisgebieden het helpt ontwikkelingen. Op deze manier wordt het gemakkelijk om het juiste speelgoed voor jouw kind te kiezen. Op deze pagina leggen we graag uit wat de symbolen precies inhouden.

Fysieke ontwikkeling

Gehoor

De mogelijkheid om geluid op te begrijpen door het opvangen van vibraties met het oor. Dit heeft effect op vele aspecten van het leven, zoals: spreken, luisteren, denken en leren. Met een goed gehoor kunnen kinderen gemakkelijker leren en hun vaardigheden ontwikkelen.

Coördinatie

Het gecoördineerd controleren van de oog- en handbeweging en het verwerken van visuele input om naar iets te kunnen rijken en het te grijpen. Dit helpt bij het uitvoeren van dagelijkse taken zoals: schrijven, eten en een boek van de tafel oppakken.

Fijne motoriek

Met de fijne motoriek worden onder andere de kleine spieren in de hand en vingers ontwikkelt. Deze zorgen ervoor dat complexe taken zoals: schrijven, tekenen en het dichtknopen van kleding kunnen worden uitgevoerd.

Grove motoriek

De grove motoriek zorgt voor het aansturen van de grote spieren in het lichaam. Deze zijn onder andere verantwoordelijk voor lichaamsbewegingen zoals: lopen, balans houden, coördinatie, springen.

Aanraking

Door allerlei verschillende oppervlaktes aan te raken, went het kind aan tal van verschillende soorten aanraking. Hierdoor leert het bijvoorbeeld dat een vacht zacht is en dat hout glad en hard kan zijn.

Visueel

Visuele informatie ontvangt het kind via de ogen, door middel van invallend licht wordt deze informatie vertaald naar een beeld. De visuele informatie die via het zicht wordt verkregen helpt kinderen begrijpen wat ze zien zodat ze het formaat, de kleur, vorm en andere kenmerken kunnen herkennen.

Sociale & emotionele ontwikkeling

Emotie

De mogelijkheid om geluid op te begrijpen door het opvangen van vibraties met het oor. Dit heeft effect op vele aspecten van het leven, zoals: spreken, luisteren, denken en leren. Met een goed gehoor kunnen kinderen gemakkelijker leren en hun vaardigheden ontwikkelen.

Verbeelding

Het gecoördineerd controleren van de oog- en handbeweging en het verwerken van visuele input om naar iets te kunnen rijken en het te grijpen. Dit helpt bij het uitvoeren van dagelijkse taken zoals: schrijven, eten en een boek van de tafel oppakken.

Muzikaliteit

Met de fijne motoriek worden onder andere de kleine spieren in de hand en vingers ontwikkelt. Deze zorgen ervoor dat complexe taken zoals: schrijven, tekenen en het dichtknopen van kleding kunnen worden uitgevoerd.

Sociaal

De grove motoriek zorgt voor het aansturen van de grote spieren in het lichaam. Deze zijn onder andere verantwoordelijk voor lichaamsbewegingen zoals: lopen, balans houden, coördinatie, springen.

Intellect & taal ontwikkeling

Oorzaak-gevolg

Kinderen leren begrijpen dat hun acties direct zullen leiden tot een bepaalde uitkomst of reactie.

Concentratie

Concentratie zorgt ervoor dat kinderen de gefocust blijven voor een bepaalde tijd. Wanneer kinderen met aandacht voor hun speelgoed aan het spelen zijn, is concentratie nodig om te begrijpen wat er gebeurd en hier van te leren.

Creativiteit

Spelen helpt kinderen om hun creativiteit en verbeelding te ontwikkelen door bijvoorbeeld rollenspellen en denkbeeldige situaties te creëren. Creativiteit helpt verder bij de mentale ontwikkeling door kansen te creëren waarin kinderen nieuwe ideeën durven uit te proberen en nieuwe manieren van denken en problemen oplossen vinden.

Ontdekken

Door te ontdekken leren kinderen van nieuwe ervaring in onbekend terrein. Zo doen ze nieuwe kennis over onbekende situaties op.

Communicatie

Hiermee ontwikkelt het kind de vaardigheid om te luisteren, te begrijpen wat er wordt gezegd en te spreken met anderen. Hierbij hoort ook het begrijpen van het belang van een gesprek, geschreven taal en het schrijven en lezen zelf. Taal is een aangeleerde code of systeem met regels dat kinderen helpt om hun ideeën over te brengen en uit te drukken wat zij nodig hebben.

Logica

In dit proces is het kind constant aan het beredeneren om zo tot een conclusie te komen. Problemen of situaties die op te lossen zijn doormiddel van logisch nadenken, vragen om structuur, het leggen van relaties tussen feiten en logisch beredeneren.

Rekenen

Mentale ontwikkeling van een kind door middel van rekenen gebeurt onder andere door formaat, kleur, vormen, balans, nummers, classificaties, symmetrie, tellen en nog veel meer.

Geheugen

Kinderen gefocust houden op speelgoed en activiteiten waar ze interesse in hebben, helpt bij het verlengen van de aandachtsspanne en bevordert het geheugen en het herinneren.

Oplossen

Dit speelgoed voorziet in de mogelijkheid voor het uitproberen van nieuwe ideeën, nieuwe denkwijzen en het oplossen van een probleem of obstakel.

Aangepast speelgoed

Pré braille

Braille is de taal die wordt gelezen doormiddel van het aanraken van patronen puntjes met de vingertoppen.

Pré-braille vaardigheden houden het verkennen van verschillende oppervlakten en het onderscheiden van speelgoed met een interessant oppervlak en materiaal in. Dit geldt als voorbereiding op het echte Braille systeem.

Gebarentaal

Communicatie door middel van visuele gebaren en tekenen.

Gezichtsuitdrukkingen en lichaamshouding in combinatie met handgebaren maken het mogelijk om visuele en verbale communicatie te combineren.